Εργοστάσιο Λαζάρου ''Α' ΒΙ.ΠΕ Βόλου'' 

   

 Εργοστάσιο Λαζάρου ''Α' ΒΙ.ΠΕ Βόλου'' 


  

-