Γενικό Nοσοκομείο Βόλου ''Αχιλλοπούλειο'' 

   

 Γενικό Nοσοκομείο Βόλου ''Αχιλλοπούλειο'' 


  

-