Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Κτίριο Κατσίγρα - Τμήμα Ιατρικής) Λάρισα 

   

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Κτίριο Κατσίγρα - Τμήμα Ιατρικής) Λάρισα 


  

-