Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Κτίριο Πεδίον Άρεως) 

   

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών / Κτίριο Πεδίον Άρεως) 


  

-