Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου) 

   

 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου) 


  

-