Renewal |Τεχνική Εμπορική Εταιρεία | Βασίλειος Φώτου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Όραμα

 

 

ΟΡΑΜΑ:

 

Στην RENEWAL μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα.

Οι εγκαταστάσεις κάθε κτιρίου να εξυπηρετούν τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες του, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον και ο άνθρωπος.

 

Αυτό το όραμα οδηγεί όλους μας σε μια καθημερινή αποστολή:

Να προσφέρουμε ποιοτικές και τεχνολογικά καινοτόμες λύσεις στον κλιματισμό,την θέρμανση,στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής,την συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή διαχείριση κτιρίων.

  

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ:

 Η εκπλήρωση της αποστολής μας επιτυγχάνεται από τους ανθρώπους μας. Αυτοί αποτελούν την δεξαμενή εξειδίκευσης και εμπειρίας που συσσωρεύουμε καθημερινά, αλλά και το όχημα που την διοχετεύει στους πελάτες μας. Για να εξασφαλίσουμε ότι εμείς, οι άνθρωποι της RENEWAL, θα συνεχίσουμε να αποτελούμε μοναδικό και αναντικατάστατο κεφάλαιο για την ικανοποίηση των πελατών μας επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας διαρκώς με συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση.

 

  

 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:

 Όταν το όραμά σου είναι να καινοτομείς και να πρωτοπορείς στον τομέα σου, να προηγείσαι, να οδηγείς τις εξελίξεις, τότε η επένδυση στις νέες τεχνολογίες είναι μονόδρομος. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που περιλαμβάνει συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα, σχεδιασμό και ανάθεση πληροφοριακών έργων σε οίκους λογισμικού, in-house ανάπτυξη και ολοκλήρωση εφαρμογών και συστημάτων, καθώς και συνεχή διερεύνηση της παγκόσμιας αγοράς για τις νεότερες τάσεις και εξελίξεις.

 

       Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα όπως:

 

  • Νέα προϊόντα κλιματισμού υψηλής απόδοσης και ενεργειακής κλάσης
  • Εναλλακτικά προϊόντα υψηλής εξειδίκευσης για συγκεκριμένες εφαρμογές θέρμανσης/κλιματισμού
  • Εξειδικευμένες πελατοκεντρικές εφαρμογές λογισμικού διαχείρισης εγκαταστάσεων πελατών και συμβολαίων
  • Συστήματα τηλεμέτρησης / τηλεχειρισμού / τηλεδιαχείρισης
  • Διαδικτυακές εφαρμογές χάρτη για διαχείριση στόλου / συνεργείων σε πραγματικό χρόνο
  • Ανάπτυξη εξειδικευμένων αλγορίθμων διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων
  • Ολοκλήρωση μηχανογραφικών συστημάτων σε ενιαίες πλατφόρμες υψηλών δυνατοτήτων
  • Νέα συστήματα εκπαίδευσης / αξιολόγησης / διαχείρισης προσωπικού

  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

 Θεωρούμε καθήκον μας την συνεισφορά στην βελτίωση του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι να μειώνουμε τις επιδράσεις στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές μας, αλλά και από τις δραστηριότητες των πελατών μας, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και τις επιδράσεις από τη χρήση ψυκτικών υγρών, πρώτων υλών κα.

 

Για να πετύχουμε το στόχο μας έχουμε υιοθετήσει μια περιβαλλοντική στρατηγική η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένα ορόσημα με επιμέρους στόχους. Στα πλαίσια του περιβαλλοντικού οδικού χάρτη μας έχουμε ήδη εντάξει στις δραστηριότητές μας τα παρακάτω:

 

Προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε πράσινες τεχνολογίες όπως γεωθερμία και προώθησή τους στην αγορά

Εξειδίκευση σε εφαρμογές υψηλής ενεργειακής απόδοσης

Χρήση οικολογικών ψυκτικών μέσων

Ενεργειακούς ελέγχους κτιρίων (Energy Audit) & βελτιστοποίηση ενεργειακής συμπεριφοράς

Ενεργειακή διαχείριση κτιρίων / εξοικονόμηση ενέργειας / μείωση αποτυπώματος CO2

Οι μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι μας περιλαμβάνουν εντατικοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων, σταδιακή αποδέσμευση από ρυπογόνες τεχνολογίες, συνεχή ανάπτυξη πράσινης τεχνογνωσίας και δημιουργία ισχυρής βάσης γνώσεων με ενεργειακά δεδομένα που συλλέγουμε ήδη από τα κτίρια των πελατών μας σε καθημερινή βάση με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) στον τομέα της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων στην Ελληνική κλιματική ζώνη.

 

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Στις κύριες δραστηριότητες της Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας κατατάσσονται τα έργα κλιματισμού. Η εταιρεία έχει ολοκληρώσει στο παρελθόν αναρίθμητα έργα κλιματισμού με επιτυχία,από τον κλιματισμό μίας οικίας έως τον κλιματισμό ενός εμπορικού κέντρου ή μιας βιομηχανίας. Βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας,όπως η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Βόλου που μας ανάθεσε την αντικατάσταση 35 κλιματιστικών στο μισθωμένο κτίριο της οδού Ανθεστηρίων 5(πρώην Ξενοδοχείο Λαζάρου),έργο που ολοκληρώσαμε με την εγκατάσταση 35 νέων κλιματιστικών της εταιρείας LG.Αργότερα η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Βόλου δημιουργήθηκε μια νέα δομή,το κέντρο ημέρας,εκεί μας ανατέθηκε η ολοκλήρωση του κλιματισμού με multi σύστημα της εταιρείας LG,η ηλεκτρολογική εγκατάσταση,τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και η προμήθεια των ηλεκτρικών συσκευών που πραγματοποιήθηκε με συσκευές της εταιρείας LG.

 

 

 Όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer Βόλου ζήτησε τη βοήθεια μας στην προβολή της μονάδας και τη δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού,εμείς συνεργάτες και προσωπικό της Renewal,ανταποκριθήκαμε άμεσα.

 

Για τις ενέργειές μας λάβαμε ευχαριστήριο. (ΧΟΡΗΓΙΕΣ)

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ

a2z.gr